Tüm Haberler
Tüm Haberler
Sık Kullanılanlara Ekle! Açılış Sayfası Yap! Sitene Ekle! İletişim
  Anasayfa
  Haberler
  Bölgeler
  Yazarlar
  Ziyaretçi Yorumu
  Üyelik İşlemleri
  Künyemiz
  İrtibat

Gelişmiş Arama
Kitap Tanıtımı
 Humus'ta Kan Gövdeyi Götürüyor (Video)    Erdoğan: Suriye bizim iç meselemizdir    Zevahiri Suriye Muhalifetini Destekledi    Beşşar Esad’ın Suriye'de Öngöremedikleri    Şehid Şeyh Ahmed Yasin: Allah'ım Ümmetin Suskunluğunu Sana Şikayet Ediyorum    ''İskenderun saldırısı İsrail'in taktik değişikliği''    İKÖ ve İslam Dünyasının Soruları    İrlanda gemisi Gazze yolunda    Türkiye'den İsrail'e Enerji Yaptırımı Sinyali    Hamanei: ''Siyonist rejimin saldırısı beşeri vicdanlara saldırıydı!''  
Şerrin derin devleti
Cuma, 18 Ağustos 2006 - (00:08)
Hüseyin Hatemi
Yeni Şafak

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

Canavarın bu habîsliği nereden geliyor? Allah’dan başka Kaadir-i Mutlak ve Vücûd-i Mutlak olmadığına göre? “Şer Tanrısı” - hâşâ- olmadığına göre? İblis, şeytan da Allah’ın mahlûku olduğuna göre?

-İblis’e de irade serbestîsi verilmiş İblis de hasedine kapılarak başta “en’amte aleyhim” olan insanlara, ve bütün insanlığa düşmanlık yolunu seçmiştir. “En’amte aleyhim” fırkası, başta Resûl-i Ekrem (S.A.) ve Ehl-i Beyti; Allah’ın muhlis, ma’sûm, seçilmiş kullarıdır. İblis bunları ayartamaz. Fakat bu zümreye kötülük yapılması, “En’amte aleyhim” fırkasının sevilmemesi ve örnek alınmaması, İblis’in programının başında gelir. Oysa Kur’an-ı Kerim, Yüce Sevgili’nin tümünü temsil ettiği Sevgi Önderleri’nin Sırât-ı Mustakıymi’ne hidayet edilmemiz için bize öğrettiği ilk duayı Fatiha Suresi’nde bize vermiştir. Bu sevgi önderleri de “Hüden Lil-Muttakıyn” olan Kur’an-ı Kerîm âyetleri gibi, âyetlerdir. Çünkü bunlar İblis’in iğvasından masundurlar. (Enbiyâ, 21/91). İshak ve Yakub (A.S.) soyundan gelen peygamberlere tâbi olan inanç topluluğuna, “en’amte aleyhim”e tâbi oldukları ve dolayısı ile “ihdinâ!” (bizi hidâyet et!) dualarına icabet edildiği için, sâmî veyâ ârî olduklarına bakılıp kafatasları ölçülmeksizin “hidayet bulan ümmet” anlamında Yahudî denmiştir. Bu hidayet topluluğunu ortadan kaldırmak isteyen ve dolayısı ile Barbarlığı seçen kavim ve insan toplulukları da Ye’cûc ve Me’cûc olarak anılmışlardır. Bugün bu Ye’cûc ve Me’cûc; İslam’a düşman olan şer ittifakı anlamındadır. Ye’cûc, Canavar Federasyonu’nun “Derin Devleti”ni temsil eden “Ayartan Canavar”dır, Me’cûc da “Ayartılan, eğriltilen, yoldan çıkarılan ve böylece canavara dönüşen canavar”dır. Kur’an-ı Kerim yine Enbiya Suresi’nde Ye’cûc ve Me’cûc’un her soydan, her nesilden geleceği belirtilmiştir. (Enbiya, 96) “Salihler” de ırk olarak seçilmiş bir topluluk değil, hangi milletten olursa olsun, Allah’ı Rabb olarak seçmiş olanlardır. Bunlar; Musa ve Davud Peygamberlerin de bildirmiş oldukları gibi, Arz’a vâris olacaklardır. (Enbiya, 21/105)

Maalesef Bâbil Esareti’nden sonra Musa’nın Tevratına ırk üstünlüğü fikri ve İblis’den gelen: başka kavimleri, en küçük acıma duygusu duymaksızın yok etme emri karıştırılmıştır. Gönlünde ilahî sevgi olan Yahudîler de kabul ve teslîm edeceklerdir ki, Musa Allah’ın ulu elçilerindendir ve O’nun böyle bir tebliği olamaz: Tanrınız Rabb (Hititler vs.) bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla anlaşma yapmayacak, onlara acımayacaksınız. (Tesniye/Deuteronomium/Yasanın Tekrarı, 7/2).

-Şu halde bu gibi vahşet ve kin cümleleri nereden geliyor?

-Elbette tek Tanrı olan Allah’dan değil!

İnsanları aldatmak ve helâka sürüklemek için İblis’den geliyor. Kur’an-ı Kerim’de, “Musa’yı üzenler, ona eza, acı verenler gibi olmayın” buyurulur. (Ahzâb, 33/69) Yine Kur’an-ı Kerim’de “her peygamberin tebliğine Şeytan’ın bazı şeyler sokuşturduğu” belirtilir. Allah, Kur’an-ı Kerim ile, bu şeytanî yamaların giderileceğini beyan buyurmuştur. (Hacc, 22/53) Mumtahine Suresi’nde, “inançları ne olursa olsun, bize karşı taarruza geçmeyen her insana eksiksiz bir iyilik ve güzellik, doğruluk ve sevgi ile davranmanın Allah’ın emri olduğu” belirtilir. (Mumtahine, 60/8-9.) Savaş, sadece meşru müdafaa savaşıdır. İmdi insaf edin ey Musa ve İsa’ya tâbi olduklarını söyleyenler! Biz bu tertemiz sevgi elçilerinin yanında değil miyiz? Sizler mi? Nüfus kağıdına, kilise kaydına göre belirleme yapılamaz. Allah’ın gerçek sözünü İblis sözünden ayıran ve Allah’a tâbi olan Ehl-i Kitab da elbette mükâfâtını alır.

-İblis de mahlûk olduğuna göre “Şer” nereden geliyor? Temeli nedir?

-Allah; “göklerin ve Yeryüzü’nün Nûrudur”. İblis, kin ve hasedini devreye soktuğu için, bu “kısa devre”, imtihan âleminde bir süre için “zulmetler”e yol açmıştır. İblis’i = Tâgut’u seçenler de, Allah’ın sonsuz ve sınırsız Sevgi Nûru karşısında sadece kendi iç âlemleri için zulmü ve zulmeti seçenlerdir. (Bakara, 2/256). İşte bugün Lübnan’ı acılar içinde bir harabeye çeviren şer ittifakının açıklaması budur. Şerri seçen, kîn ve hasedi seçmiş olan İblis’e uyarak “Canavar”lık görevini gönüllü üstlenir. Dâbbet-ul-Arz’ın, Yeryüzü Canavarı’nın insanlığı dalayıp sokmasının anlamı da buradadır. Hiçbir şey olmamış gibi, Lübnan ibretinden sonra da canavar ittifakı “Ortak vizyonlu Uygarlık Önderleri” muamelesi görürse, sonuçta canavar öptürmek içinmiş gibi uzattığı elini, yakalayıp parçalamada kullanır. Çünkü Allah’ın “âyetleri” ve “ni’metleri” olan “En’amte Aleyhim”in değeri, ni’metin kadri bilinmemiş demektir. Canavarın gücü, bu gafletin çoğalması ve yoğunlaşmasındandır. (Neml, 27/82) Hakk gelince, bu temelsiz bâtıl yıkılıp gider. (İsrâ, 17/81) Beyrut’u harabeye çeviren bombalar “Ortak vizyon”u yıkamadı mı? Canavarla ortak vizyon mu olur Erenler? PKK sorunu, bu sorunu başımıza saranlar ile mi çözülür? Allah aşkına, artık gaflet değil, basîret erenler!

[ Arşivle! ] [ Yazdır! ] [ Postala! ]

 

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

'Hüseyin Hatemi'in Son 10 Yazısı
   Ilımlı İslâm'ın anlamı
   Balta sapları
   Sevgi ve akıl
   İyi ağaç
   Türkiye sırada mı?
   Kur'an
   Misyonerlik
   Kötünün kaynağı nerede?
   Fâsid daire
   Dinî referanslar
Yazarlar
Maruf Çetin
Fedek ile ilgili tüm tartışmalar uydurmadır
Alıntılar
Selahaddin Eş Çakırgil
Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
Bülent Şahin Erdeğer
Diller Değil Davranışlardır Aslolan...
Ahmet Varol
'Kaybedecek Zalim' İçin Kaybetmek
Robert Fisk
Fisk: Şiiler, Esad'ı yalnız bırakmayacak
Bülent Keneş
Suriye'de yaşanan katliamlarda İran'ın rolü
Abdurrahman Dilipak
Mehdi mi dediniz?
Haberler
Kitaplar
Oyunlar

islamdunyasi.com'da
internet'te

© Copyright by İslamdünyası
E-Posta:
info@islamdunyasi.com

Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
Yazarların yazıları kendilerini bağlamaktadır.
Sitemiz Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı taahhüt etmektedir.