Tüm Haberler
Tüm Haberler
Sık Kullanılanlara Ekle! Açılış Sayfası Yap! Sitene Ekle! İletişim
  Anasayfa
  Haberler
  Bölgeler
  Yazarlar
  Ziyaretçi Yorumu
  Üyelik İşlemleri
  Künyemiz
  İrtibat

Gelişmiş Arama
Kitap Tanıtımı
 Humus'ta Kan Gövdeyi Götürüyor (Video)    Erdoğan: Suriye bizim iç meselemizdir    Zevahiri Suriye Muhalifetini Destekledi    Beşşar Esad’ın Suriye'de Öngöremedikleri    Şehid Şeyh Ahmed Yasin: Allah'ım Ümmetin Suskunluğunu Sana Şikayet Ediyorum    ''İskenderun saldırısı İsrail'in taktik değişikliği''    İKÖ ve İslam Dünyasının Soruları    İrlanda gemisi Gazze yolunda    Türkiye'den İsrail'e Enerji Yaptırımı Sinyali    Hamanei: ''Siyonist rejimin saldırısı beşeri vicdanlara saldırıydı!''  
Kurban Bayramı’nda İbrahimî değerleri daha bir hatırlamak
Pazartesi, 16 Ocak 2006 - (14:26)
Selahaddin Eş Çakırgil

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

Hatırlayalım, ‘Malcolm X’ önceleri, bir gangster iken, İslam hakkında çok yetersiz ve hattâ çarpık bilgilere sahib bir Elijah Mahomed’le irtibat kurar ve onun muridi olur ve ‘müslüman olduğunu’ zanneder. Ancak, Elijah, hristiyanlığı, ‘şeytan olan, beyaz insanın dini’; İslam’ı ise, ‘üstün, en olgunlaşmış insan’ olarak gördüğü ‘siyah insanın dini’ zannediyordu!..

Bu şartlar altında, ‘Malcolm X’ (Mâlik eş’Şâbâz), kendisini ve insan’ı ve inancını sorgularken, Elijah’ın öğrettiklerinin yanlış olması gerektiğini düşündü.. Bazı İslamî metinleri okudukça, ‘Hacc diye bir ibadetin olduğunu’ fark etti. Ancak, Elijah, Hacc’ı sözkonusu etmiyor ve dahası, Malcolm‘un Hacc’a gitmek istemesine de engeller çıkarıyordu.. Sonunda, Malcolm X, zencirlerini, kırdı, Hacc’a gitti ve orada, her ırk, renk, dil, soy-sop ve sosyal gruptan kitlelerin, dünyaya aid ârızî ve farazî bütün yerleşik ölçülerden soyunup, bir ihramla, eşit duruma geldiklerini gördü; İslam’ın gerçek yüzüyle tanıştı.. (Gerçi, şimdilerde, artık, Müslümanlar Hacc’da da kapitalist anlayışına göre, paralarına, makamlarına, sosyal mevkılerine göre ayrı bir sınıf oluşturuyorlar; kendilerini diğerlerinden ayırmayı marifet sanan bir uygulama geliştiriyorlar ya..)

Malcolm X,  bütün insanları, maddî cevheri itibariyle birbirinin eşiti, ‘Benî Âdem’ (Âdemoğulları) olarak gören ve insanlar arasında ancak ‘taqvâ ve fazîlet’ten farklı bir kıstas getirmeyen ölçüleri olan cihanşumûl bir İslam’la tanışınca, tabiatiyle Elijah’ın da hışmına uğradı; güçlü-sağlıklı mantığı ve ateşli hitabetiyle kitleleri etkilemeye başlaması hasebiyle, Amerikan emperyalizminin  de.. Ve, Şubat 1965’de, yeni bir konferans verirken, katledildi..

(Merhûm) Malcolm X’in bu mücadelesini ve çektiği fikir çilelerini ve yaşadığı kalb sancılarını düşündükçe, ‘Yoksa, bizim toplumumuzdaki, hâlâ, şu veya bu kavmin üstünlüğü veya düşüklüğü üzerine ideolojik safsatalarla meşgul olanların herbirisini de Hacc’a mı göndermeli?’ diye düşünüyorum. 

Ancak, niceleri gitti, ama, (merhûm)Mâlik eş’Şâbâz’ gibi bir yüksek idrak sahibi olamadıklarından, belki sadece seyahat etmiş oldular. Gerçekten haccedip etmediklerini ise, Allah bilir; ancak çok tartışmalı olduğu açık..

Bir kimse, bir savaşta, en aziz bildiği ne ise, çok önem verdiği diğer değerlerini  gerektiğinde o yolda fedâ eder.. Eğer bir insan, en aziz değer olarak inancını bildiğini iddia ediyor ve amma, daha başka değerleri o inancı için fedâ edemiyor ve inancını fedâ ediyorsa, o zaman, gerçekte, en aiz bildiği değer olarak, o fedâ edemediği şeyleri görüyor demektir.. 

Bugün Müslümanların hallerine baktığımızda, genelde, İslam’ı en aziz değer olarak bildiğimizi söylediğimiz halde; uygulamada, İslam’ı başka değerlerin veya değer bildiklerin korunması, hâkim olması için bir vesile haline getirdiğimiz görülmekte.. Yani, ‘müslümanız..’ dediğimiz halde, dünyaya bakışımızın, dünyayı tanzim etmekte kullandığımız ölçülerin, genelde, İslam’ın kabul etmediği, karşı çıktığı; hattâ, temelinden yoketmek veya etkisizleştirmek için savaştığı, mücadele verdiği bakış tarzları ve değerler olduğunu görmekteyiz.

Nedir mi o başka değerler?

O soy-sop mudur, kavim, etnik köken, kan bağı mıdır, dil ve coğrafya bağı, hattâ meslekî dayanışma adına meydana getirilen sosyal sınıflar..

Halbuki, Hacc-ı İbrahîmî’nin asıl hedeflerinden birisi, insanları yaratılış hikmetine göre, aynı inanç potasında eritip, ideal insan’a ulaştırmak.. İçimizde, başta ‘nefs putu’ olmak üzere, farkında olarak veya olmayarak oluşturduğumuz putları, putlaştırdığımız ve ‘değer’ olarak yücelttiğimiz şeyleri kırmak, insan olarak potada eritmek..

Enbiyaullah (ilahî peygamberler), bize bu ‘yol haritası’nı gösteriyor.

Bu noktada, hepimiz Hz. İbrahîm durumunda olmalı, kainatı, mükevvenatı anlamaya, hattâ sorgulamaya çalışmak mükellefiyetindeyiz.. Ancak, insan, genelde dünyada her şeyi sorgulamaya ve anlamaya çalışırken kendisini unutuyor.. Kendisini merkeze koyuyor.. Halbuki, bu mükevvenatı, varlıklar âlemini anlayabilmek için, bir ezelî ve ebedî güç sahibi olan- olması aklen de gereken bir Vâcib’ul Vücud’u, Yaratıcı’yı kavrıyamıyanlar, ‘boşluk’ ve hatta ‘hiçlik’ noktasında durmaktadırlar..

Hacc-ı İbrahîmî’, bize işte bunları da, en yoğun tarzda telkın ve tedris ediyor;

‘sonradan kazandığın bütün maddî varlık ve izafî değerlerden soyun ve Hâlîk’ın/ Yaratıcı’n karşısında senin yüzünü karartmıyacak kazanımlarını kuşan! Senin İsmail’in nedir, bir daha düşün, bakalım.. İnsan’ın insanla, insanın tabiatla ve insanın Yaratıcısıyla olan münasebeti için hangi ölçülerin var?.. Ve o ölçüler, Yaratıcı’nın iradesine, isteğine ne kadar uygun ve sana verilen  irade emanetini hangi istikamette kullandın?’ diyor, lisan-ı hâl ile..

Kendimizi böyle bir sorgulamadan geçirmeye var mıyız?

[ Arşivle! ] [ Yazdır! ] [ Postala! ]

 

Facebook da paylaş Twitter da paylaş

'Selahaddin Eş Çakırgil'in Son 10 Yazısı
   Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
   Allah’ın diniyle savaşta olanların, o dinin terimlerinden istifade kurnazlığı..
   ‘Diktatörlük cumhuriyeti / cumhuriyet diktatörlüğü’ mü?
   ‘Diktatörlük cumhuriyeti / cumhuriyet diktatörlüğü’ mü?
   Kalblere hükmedilemiyeceğini hâlâ anlamıyan zavallılar..
   Emperyalizm, Lübnan’da yenilmeye mahkûmdur!
   ''Kutsal'' karşıtları, sahiden de ''dua''sız mı?
   ‘Kişilere tapma hastalığı’, başka nasıl olur ki?
   Kosova, bir çetin 'devlet' yolculuğuna çıkarken..
   -Zulm, şirk ve küfrün hâkim olduğu-; ’Her yer Kerbelâ, her gün Âşûrâ..’
   ‘Modern klanlık / kabilecilik’ anlayışının çizgisinde..
Yazarlar
Maruf Çetin
Fedek ile ilgili tüm tartışmalar uydurmadır
Alıntılar
Selahaddin Eş Çakırgil
Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
Bülent Şahin Erdeğer
Diller Değil Davranışlardır Aslolan...
Ahmet Varol
'Kaybedecek Zalim' İçin Kaybetmek
Robert Fisk
Fisk: Şiiler, Esad'ı yalnız bırakmayacak
Bülent Keneş
Suriye'de yaşanan katliamlarda İran'ın rolü
Abdurrahman Dilipak
Mehdi mi dediniz?
Haberler
Kitaplar
Oyunlar

islamdunyasi.com'da
internet'te

© Copyright by İslamdünyası
E-Posta:
info@islamdunyasi.com

Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
Yazarların yazıları kendilerini bağlamaktadır.
Sitemiz Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı taahhüt etmektedir.