Tüm Haberler
Tüm Haberler
Sık Kullanılanlara Ekle! Açılış Sayfası Yap! Sitene Ekle! İletişim
  Anasayfa
  Haberler
  Bölgeler
  Yazarlar
  Ziyaretçi Yorumu
  Üyelik İşlemleri
  Künyemiz
  İrtibat

Gelişmiş Arama
Kitap Tanıtımı
 Humus'ta Kan Gövdeyi Götürüyor (Video)    Erdoğan: Suriye bizim iç meselemizdir    Zevahiri Suriye Muhalifetini Destekledi    Beşşar Esad’ın Suriye'de Öngöremedikleri    Şehid Şeyh Ahmed Yasin: Allah'ım Ümmetin Suskunluğunu Sana Şikayet Ediyorum    ''İskenderun saldırısı İsrail'in taktik değişikliği''    İKÖ ve İslam Dünyasının Soruları    İrlanda gemisi Gazze yolunda    Türkiye'den İsrail'e Enerji Yaptırımı Sinyali    Hamanei: ''Siyonist rejimin saldırısı beşeri vicdanlara saldırıydı!''  

MİT’in ele geçirdiği global siyonist protokol

Cuma, 18 Ocak 2008 - (10:11)

Facebook da paylaş

Abdülhamit döneminde Teşkilat-ı Mahsusa’da (bugünkü MİT’in temelini oluşturan) çalışan Yüzbaşı Debreli Zünnun ve arkadaşları tarafından ele geçirilen Siyonist Protokolünde ki 21 maddelik düsturlar Siyonistlerin Osmanlı toplumu üzerindeki emellerini anlamak bakımından kayda değerdir.

Bugünlerde Sultan Abdülhamit ve dönemi ile ilgili oldukça fazla sayıda kitap yayınlanıyor. Neresinden bakılırsa bakılsın II.Abdülhamit dönemi her yönüyle araştırılmaya, aydınlatılmaya değer, çok önemli tarihi olaylarla doludur.

Osmanlı’nın son dönemindeki siyasal gelişmeler, T.C’nin siyasal kodlarının oluşması ve tarihin akışında hangi güçlerin etkili olduğunun anlaşılması bakımından üzerinde durulmaya değer tarihi verilerle doludur.

Şımarık emperyalist güçler Osmanlı’yı parçalama gayretleriyle yetinmemişler, imparatorluk içinde yaşayan Müslüman tebaanın her yönden güçsüzleştirilmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Bu çaba ne yazık ki Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir.Özellikle milletlerarası Siyonist teşkilatı gerek Abdülhamit döneminde gerekse Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Müslüman Osmanlı toplumunun kültürel,sosyal,ekonomik ve siyasal yönden yıkıma uğratılması için seferber olmuştur.

Abdülhamit döneminde Teşkilat-ı Mahsusa’da (bugünkü MİT’in temelini oluşturan) çalışan Yüzbaşı Debreli Zünnun ve arkadaşları tarafından ele geçirilen Siyonist Protokolünde ki 21 maddelik düsturlar Siyonistlerin Osmanlı toplumu üzerindeki emellerini anlamak bakımından kayda değerdir.

Ahmet Gürkan’ın ‘’İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi’’ isimli çalışmasında yer verdiği 21 maddelik düsturlar aşağıdaki gibidir:

1- Genç nesilleri ahlaka mugayir telkinlerle ifsad etmeli.
2- Aile hayatını yıkmalı.
3- İnsanlara aşağı sınıflarla tahakküm etmeli.
4- Sanatı zayıflatarak, edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokmalı.
5- Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vakalar uydurmalı.
6- Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli.
7- Kalabalıkların vakitleri,eğlenceleri,oyunlarla geçirtilmeli, herkes düşünmekten alıkonulmalıdır.
8- Müfrit nazariyelerle fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar yaratmalı, sınıflar arasına kin ve itimatsızlıklar sokmalı.
9- Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı, aralarına kin ve itimatsızlıklar sokmalı.
10- Mal sahipleri ile işçilerin arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertip etmeli.
11- Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı.
12- Sanayinin ziraati ezmesine imkan vermeli, böylece köylü sınıfını ortadan kaldırmalı.
13- Saçma nazariyeleri ortaya atarak halkı, gayr-i kabil-i tatbik fikirlerle dolambaçlı yolara sevk etmeli.
14- Hayat pahallılığını körüklemeli, ücretleri arttırmalı.
15- Beynelmilel meseleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları saçmalı.
16- Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirilmeli.
17- Bütün hükümet şekillerini değiştirmeli, birçok sırları ifşa etmeli.
18- Meşru hükümet tarzlarında mutlak bir istibdada gitmeli.
19- Siyasi,iktisadi buhranlar yaratmalı, servetleri mahvetmeli.
20- Mali istikrarı bozmalı,iktisadi krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara yol açmalı, altını mahdut ellerde toplamalı, insaniyeti elem, ıstırap ve yoksulluk içine atmalı.
21- Hükümetlerin ölümlerini hazırlamalı,büyük servetleri felce uğratmalı.

Bu güne baktığımızda yaşadığımız toplumsal kaosun, terörün, şiddetin, pornografinin, mukaddes değerlere karşı yapılan saygısızlığın, toplumsal çatışmanın, ekonomik buhranların, yoksulluğun, maneviyatsızlığın, sınırsız tüketim ve israfın, netice-i kelam bütün olumsuz ve istenmeyen kötülüklerin ayyuka çıkmasını tamamıyla Siyonist harekatın kemirgen çabalarına bağlayamazsak da Siyonizm güdümündeki kişi ve güçlerin yukarıdaki maddelere şartsız-koşulsuz iman ettiklerini ve Müslüman Türkiye toplumunun parçalanması için gayret ettiklerini inkar edemeyiz.

1800’lerden bu yana İslam ve Osmanlı dünyası bu zihniyetteki Siyonistlerle amansız bir mücadele halindedir. Üzerinde esas düşünülmesi gereken nokta Siyonistlerin kurmak istedikleri dünya imparatorluğu içinde Türkiye’ye biçilen rolün ne olduğudur. Amerikan stratejisinin Ortadoğulu haylaz müttefiki Türkiye Siyonist İsrail’in bölgesel emelleri karşısında nerede durmaktadır?Kendini nasıl konumlandırmaktadır?

Fikri Takip

[ Arşivle! ] [ Yazdır! ] [ Postala! ]

 

'Rapor-Belge' Kategorisindeki Diğer Yazılar
   İslam Batıyla siyasi anlaşmazlıkta
   Yeni küresel ısınma raporu yolda
   ‘Amerika, dünya barışını İran’dan çok tehdit ediyor’
   Askeri harcamalar 2005'te rekor kırdı
   Her üç saniyede bir çocuk ölüyor
Yazarlar
Maruf Çetin
Fedek ile ilgili tüm tartışmalar uydurmadır
Alıntılar
Selahaddin Eş Çakırgil
Bir geçmeyen geçmişin, bir zorbalığın 100 yılından resmi geçit sahneleri..
Bülent Şahin Erdeğer
Diller Değil Davranışlardır Aslolan...
Ahmet Varol
'Kaybedecek Zalim' İçin Kaybetmek
Robert Fisk
Fisk: Şiiler, Esad'ı yalnız bırakmayacak
Bülent Keneş
Suriye'de yaşanan katliamlarda İran'ın rolü
Abdurrahman Dilipak
Mehdi mi dediniz?
Haberler
Kitaplar
Oyunlar

islamdunyasi.com'da
internet'te

© Copyright by İslamdünyası
E-Posta:
info@islamdunyasi.com

Kaynak göstermek şartıyla alıntı yapılabilir.
Yazarların yazıları kendilerini bağlamaktadır.
Sitemiz Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı taahhüt etmektedir.