İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?author_id=1217
E-Posta: info@islamdunyasi.com
Çarşamba, 02 Ağustos 2006 - (18:16)

‘Yahudiliğin ve Yahudilerin terörist ‘İsrail devleti’ eliyle rehine alınması..’

Dün, Gen. Kur. Başkanı Org. Özkök, kendisinden sonra o makama getirilip getirilmiyeceği aylardır tartışılmakta olan Org. Büyükanıt’ın, Hükûmet’in inisiyatifiyle YAŞ toplantısını beklemeden yeni Gen. Kur. Başkanı olarak belirlenmesinden sonra verdiği beyanatta, ‘Önümüzdeki günler, sadece Türkiye için değil, dünya için de çok daha buhranlı gözüküyor..’ kabilinden bir söz söyledi, kaygılı ve derin düşünceli bakışlarla.. 8-10 ay öncelerde, ‘Türkiye bir İslam ülkesi değildir..’ diyecek kadar ölçüsüz ve haddini aşan beyanlarda bulunmuş olan Özkök’ün bu kaygı ve endişeleri -hangi dünya ve hangi değerler sistemi adına yaptığı bilinmese de- üzerinde durulması gerekiyor..

Asıl görülmesi gereken husus şudur ki, Amerikan emperyalizmi, kendi varlığını korumak için, İslâm’la kapışmayı gerekli görüyor ve onun için de, uyduruk bahanelerle kapışma zeminini zorluyor. Bir Amerikan filozofunun ‘Soğuk Savaş’ı olmazsa, Amerika ne işe yarar?’ şeklindeki sözü bu açıdan düşündürücüdür.. Çünkü, bu dev maddî güç, eğer dış dünyada kendisine düşmanlar bulamaz ve komünizmin bertaraf edilmesinden sonra, yeni bir ‘Soğuk Savaş’ meydana getiremezse; sahib olduğu o maddî güç ve enerjinin iç sürtüşmelere dönüşeceğinden korkuyordu.. Özellikle Bush Amerikası’nın gizlemekte bile beceriksiz kaldığı ap-açık niyetlerle, Müslümanların ekseriyette olduğu coğrafyaları ‘11 Eylûl 2001 Saldırıları’nın faillerinin gizlendiği bir ‘hayâlî düşmanlar’ın cebhesi olarak görüp, bu ezdiği ve başını kaldıracak diğer ülkelere de ‘gözdağı’ verdiği bir yeni ‘Soğuk Savaş’ dönemi başlattığı ortadadır. Çünkü, kendisinin global güvenliğini tehdid eden tek gücün İslam ve Müslümanlar olduğunu düşünüyor..

Yarın Malezya’da son Ortadoğu Buhranı’yla ilgili olarak, (nasıl bir âcillik ise),âcil bir toplantı yapacak olan ‘İslam Konferansı Teşkilatı’nın Gen. Sek. Ekmeluddin İhsanoğlu, dün, farkında olmadan bir gerçeği vurguluyor ve Güvenlik Konseyi karar almadığı zaman, diğer bütün uluslararası kuruluşların herhangi bir konuda kararlar alamadığını ve alsalar bile yollarının kesik olduğunu’ söylüyordu. ‘Güvenlik Konseyi’ise Amerika tarafından yönlendiriliyor, 15 yıldır.. ‘5 Daimî Üye’den sadece birisi, Fransa, ‘ateş-kes’ çağrısı yapılmasını istiyor.. İngiltere ise, Amerika’nın yanında.. Çin ve Rusya ise, bekleyişte.. ‘Güvenlik Konseyi’ üyesi olmayan Almanya da Amerika’nın yanında.. Amerika ise, ‘ateş-kes’in şartlarının oluşmadığını belirtiyor, yani, İsrail’in, daha doğrusu kendisinin yakın veya uzak vâdede rahat hissedeceği zamana kadar bugünkü ahlâksız salıdrıları devam ettireceğini hissettiriyor.. Ve vurucu, ileri karakol gücü olarak kullandığı siyonist İsrail rejiminin elini daha fazla açıyor ve daha sonra da, ortaya ‘barış meleği’ görüntüsüyle çıkıyor..

Halbuki, bütün bunları planlayan bizzat Amerikan emperyalizmi.. Nitekim, Amerika’da, Wisconsin eyaletinde Madison Üni. öğretim üyelerinden Kevin Barrett, geçen ay yaptığı bir konuşmada, ‘11 Eylûl 2001 saldırılarının Ortadoğu’da savaş çıkarmak isteyen Amerikan yönetimindeki ‘şahin’lerin ve özellikle Başkan Yard. Dick Cheney’nin işi olduğunu söylediği için, üniversiteden atılması yönünde Wisconsin Eyalet Meclisi’nde yoğun kampanyalar başlatmış bulunuyor.. Ayrıca, Barrett’in bu üniversitede vereceği ‘İslam’a Giriş’ dersini okutmaması da için de bu üniversitenin rektörüne baskılar arttırılmış bulunuyor.

Ortadoğu’daki son gelişmeleri sadece ‘İsrail’ isimli küçücük bir siyonist terör çetesinin işi zannetmek, Amerikan emperyalizminin kurduğu tuzağa düşmek ve ‘psikolojik savaş’ taktiklerinde yenilgiyi baştan kabullenmek demektir.. Bugün Ortadoğu’da sadece ‘İsrail rejimi’ tarafından yapılıyor gözüken savaşın değil diğer bütün savaşların da arkasında, direkt olarak ‘USA emperyalizmi’ vardır. Ve tekrarlıyalım, hattâ, İsrail diye bir devlet bile yoktur; o, Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki uzantısıdır; İsrail, bir korkuluktur, bir paravanadır.. Karşısında hiçbir düzenli askerî güç yokken de, adeta bütün halk kitlelerini, çocukları, kadınları, yaşlıları, silahsız ve savunmasız kitleleri ‘düşman askerî güç’gibi görerek, halk kitlelerini eziyor, bütün zenginliklerini yerle bir ediyor; gidecek yerleri olmayan milyonlarca insanı perişan ve çaresiz bırakarak başını dik tutmak isteyen öteki Müslüman kitlelere de tehdidler yağdırıyor; ‘Sizin de başınıza bunları getirebiliriz!’ demek istiyor. Yani, ‘Pax Americana’ (Amerikan usûlü barış) öngörülüyor. Tıpkı, ‘Pax Romana’ (Roma usûlü) veya ‘Pax Alexanderia’ (İskender usûlü barış).. Yani, ‘Teslim olun, barış olsun!.’

Bilinen en kaba savaş tariflerinde bile emsaline az rastlanan bu ahlâksız ve canavarca saldırı taktiği, bir ‘Yeni Dünya Düzeni’nin, ‘Amerikanizm çağı’nın bir acı gerçeğidir.. Ve öyle gözüküyor ki, Amerikan emperyalizminin dünyayı sadece maddî güçlerle düzenleyebileceği şeklindeki kuvvetperestliğinin, gücetaparlığının pençesine, tarih dönemlerindeki acı hatıralarının tekrarlanacağı korkusunun sevkıyle, siyonist yahudiler ve hattâ bütün yahudiler de düşmüş bulunuyor..

Bunu bazı yahudilerin de anlamış olmaları ilginçtir.. Nitekim, Belçika’daki önemli bir yahudi kuruluşunun başkanı Dr. Ravedowich, ‘Bugün İsrail tarafından Lübnan ve Filistin’de savaş suçu işlendiğini’ açıkça dile getirirken; Haham Shmiel Mordche Borreman da, İsrail’in ‘gayrimeşrû ve terör devleti’ söylemekte.. Ve benzer örnekler birer-ikişer artıyor.. Bu üzerinde durulması gereken bir gelişmedir.. Bu vesileyle, geçen hafta, Türkiye Hahambaşı İzak Haleva’ya yaptığım çağrıyı buradan tekrarlıyor; ‘Yahudilik ve yahudiler adına yapılan işlenen bu korkunç canavarlıklar’ karşısındaki tavır ve safını ortaya koymasını bekliyorum.. Öyle sadece Ramazan’larda, davet edildiği iftar proğramlarında gönül okşayıcı konuşmalar yapmak yetmez, söz söylemesi gereken gün, asıl, bugündür..