İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?news_id=4799
E-Posta: info@islamdunyasi.com
Pazartesi, 21 Ocak 2008 - (13:21)

Danıştay`ın `ibretlik` kararları

Başörtüsüne her defasında `hayır`, içkiye anında `evet`

Meclis’in başörtüsü yasağına yönelik çözüm arayışlarına sert bir üslupla karşı çıkan Danıştay’ın, “karar sicili” kurumda hakim olan anlayışı ortaya koyuyor. Danıştay, 1987-2006 yılları arasında önüne gelen başörtüsüyle ilgili 38 kararın 38’inde de mağdurları mahkum ederken, sadece bir kez davaya konu olan içki reklamlarının kısıtlanmasına ise karşı çıktı.

* * *

Başörütüsüne özgürlük tanınmaması için millî iradeye laf yetiştiren “yüksek yargı” organları arasında hemen yerini alan Danıştay, yıllar içinde verdiği “ibretlik” kararlarla dikkat çekiyor habervaktim.com'un yaptığı araştırmaya göre; Danıştay, 1987 ile 2006 yılları arasında 1, 2, 5, 8 ve 10 Daireler ile İdari Dava Daireleri’nin önüne gelen başörtüsü mağdurlarına ilişkin 38 davanın 38’inde de mağdurlar aleyhine karar verdi. Dosyalardan pek çoğundaki açık hak ihlallerine rağmen verilen kararlara itiraz eden hakimlerin karşı oy yazıları ise hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Buna karşılık aynı 19 yıl içinde alkol reklamlarının kısıtlanmasına ilişkin talebe ise Danıştay, anında karşı çıkıp, içki satıcılarını sevindirdi.

MESLEKTEN ATMALARA ARKA çIKTI

Danıştay, ağırlıklı olarak meslekten çıkarma kararlarına ilişkin olarak mağdurların açtığı davalarda, işten atma kararı veren idareyi haklı buldu. Bu çerçevede, Van’da başörtüsü taktığı için hakkında memurluktan atılma kararı verilen bir öğretmenle ilgili olarak, öğretmenin hastanede yattığı için kendisini savunamadığı, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararın savunma hakkını engellediği iddiasıyla açtığı davaya bakan Danıştay, hasta şikayetçinin bir şekilde kendisini savunması gerektiği görüşünü dile getirerek, meslekten men etme kararını haklı buldu. Danıştay’ın başörtüsü nedeniyle meslekten atmaları haklı bulduğu karar sayısı beşe ulaştı. Bunun dışında çok sayıda disiplin cezası, başka ile atama, aylık kesme gibi yine başörtüsü mağdurlarına uygun görülen cezalar da Danıştay tarafından uygun bulundu.

“HER NE KADAR SUÇ DEĞİLSE DE…”

Kararların yaklaşık yarısını oluşturan öğrencilere ilişkin davalarda da Danıştay “istikrarı” korudu. üniversitelerdeki başörtülü öğrencilere uygulanan disiplin cezalarına karşı çıkan bir davacının başvurusunu görüşen Danıştay, mağduriyetin devamı yönünde karar aldı. Kuruldaki bir hakim ise karar metninde yer alan “öğrencilerin kılık kıyafet nedeniyle öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunun sarstığı, düzeni bozdukları” şeklindeki ifadelere itiraz ederek karşı oy yazısı yazdı. Benzer bir diğer davada ise Danıştay kararında, “her ne kadar disiplin yönetmeliğinde kılık kıyafetle ilgili bir hüküm bulunmamaktaysa da türbanla okula gelmenin anayasadaki laiklik kavramına aykırı olduğu açıktır” denildi.

Bir başka davada ise İmam Hatip Lisesi’nin yasakçı müdür ve müdür yardımcılarına karşı çıkan bir öğretmenin başka bir ile “sürgün tayinle” gönderilmesiyle ilgili olarak ise Danıştay, öğretmenin başka bir ile tayin edilmesinde “kamu yararı” olduğuna hükmetti. Danıştay, Milli Güvenlik dersi öğretmeni subayın başörtülü olduğu gerekçesiyle öğrenciyi sınıfta bırakmasına yönelik kararı da haklı bularak, aksi yönde karar veren yerel mahkemenin hükmünün bozulmasını onadı. Karşı oy yazısı kaleme alan bir başka Danıştay hakimi ise ilgili yönetmeliğin en az 2,5 not alan öğrencinin hiçbir şekilde sınıfta bırakılamayacağına hükmettiğini, söz konusu öğrencinin ise 5 üzerinden 5 not aldığını dile getirerek karara itiraz etti.

İÇKİ ÜRETİCİLERİNİ SEVİNDİREN KARAR

Danıştay, başörtüsü ile ilgili kararlarında “38’de 38” mağdurlar aleyhinde hüküm verirken, içki reklamına izin verilmesine ilşikin olarak ise “1’de 1” alkole reklam izni isteyenler lehine karar verdi. Hükümet, 2003 yılında içki reklam yasakları ile ilgili yasa metninde belirsizlik olduğu gerekçesiyle duruma açıklık getirilmesi için Danıştay’a müracaat etti. Danıştay da, kanundaki “yayın araçları” ibaresinin sadece devletin kontolündeki yayın araçlarını kapsadığını, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait gazete, dergi, sinema salonları, bilboardlar, internet, afiş ve benzeri yayın araçlarını kapsamadığına hükmetti. Böylece Danıştay, içkiyle ilgili reklamların rahatça yapılmasına imkân tanındı.

(Murat Unay – habervaktim)