İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?news_id=4895
E-Posta: info@islamdunyasi.com
Pazartesi, 17 Mart 2008 - (08:03)

Van'da Halepçe ve Filistin Fotoğraf Sergisi

Van’da, Filistin’e destek ve yardım amacıyla bir kermes düzenleyen İnsan- Der, insanlığın utanç tablosu ve karnesi olarak duran Halepçe ve Filistin katliamı anısına bir fotoğraf sergisi düzenledi.

Kermes ve fotoğraf sergisini aynı mekânda sergileyen İnsan-Der, Van’daki Hak ve Özgürlükler Platformunun da desteği ile bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasının tam metni:

Sayın basın mensupları ve değerli Van halkı,

Filistin altmış yıldır gelişmiş dünyanın/batı medeniyetinin ortak kararı ve fiili desteği ile büyük bir zulmün muhatabı durumundadır. Bu, tarihin şahit olmadığı, vahşet boyutlarına varan bir zulümdür.

Batı medeniyetinin 20. yüzyılda öne çıkardığı ve kendisini onunla ifade ettiği, “insan hakları, demokrasi, kriterler…” gibi değerler özelde Filistin, genelde de batı dışındaki tüm insanlık söz konusu olduğunda hiçbir değer ifade etmemektedir. Ortadoğu, Afrika, Uzak Doğu Asya, Güney Amerika; yaşadığımız yüzyılda maddi gücü elinde bulunduran batı medeniyetinin zulmüne şahitlik eden coğrafyalardır. Nagazaki, Hiroşima, Halepçe, vahşetin doruğa çıkarıldığı özel anlar, özel coğrafyalardır. Zulmün mağduru coğrafyaların, en mağduru 60 yıldır kesintisiz işgali yaşayan Filistin’dir. Filistin, her gün Nagazakileri, Hiroşimaları, Halepçeleri yaşamaktadır.

Son zamanlarda toplu kıyım yaşanmaktadır. Ve yine dünya seyirci ve sessizdir. Sessizlik bu vahşete ortaklık etmektir. Böyle bir zulme karşı insanlığını kaybetmek ve zulmün suç ortağı olmaktan başka hangi neden sessiz bıraktırabilir?

İnsanlığını kaybetmemiş herkesin ve özelde tüm Müslümanların İsral’in eli ile işlenen batı kaynaklı cinayetlere karşı tavır alması gerekmektedir. İsral’in eliyle diyoruz, çünkü biliyoruz ki Filistin’de sergilenen vahşetin ve işlenen cinayetin asıl sorumlusu batı medeniyetinin temsilcisi Amerika emperyalizmidir. Yoksa Yahudiler yaklaşık 2500 yıldır Filistin topraklarında ne etkinlik ve ne de nüfus yoğunluğu olarak yokturlar. Bu nedenle Yahudilerin Filistin Coğrafyası üzerinde hiçbir hak iddia edemeyecekleri tarihi bir hakikattir. Bu hakikate rağmen İsrail, vahşi batı medeniyetinin Ortadoğu üzerindeki siyasetlerini uygulatmak için İslam Dünyasının/Orta Doğu’nun kalbine yerleştirilen habis bir urdur. Bunun içindir ki BM’lerin İsrail aleyhine aldığı tüm kararlar ABD tarafından veto edilmektedir. Bu ur, tüm insanlığa zarar vermektedir ve bu ur İslam Dünyası’nın bağrından mutlaka sökülüp atılmalıdır. Bu tüm insanlığın hayrınadır.

Bu habis urdan insanlığın kurtulması ve Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşması için herkes sahip olduğu tüm imkânları seferber etmelidir. Dualarımızla Filistin’in yanında olmalıyız. Maddi imkânlarımızla Filistin’in yanında olmalıyız. Bu inançla düzenlenen kermesin küçük de olsa katkı olmasını diliyoruz. Halkımızdan katkı bekliyoruz.

İsrail’in işlediği cinayetlere karşı tarafları sükûnete, aklıselime çağırmak İsrail’i cesaretlendirmek olduğu gibi, büyük bir vicdansızlıktır aynı zamanda. Biz İnsan-Der olarak İsrail eliyle işletilen cinayetlerden dolayı ABD’yi, Batı Dünyası’nı, İsrail ve bu cinayetlere seyirci kalanları kınıyoruz. Halkımızı tepki göstermeye, Filistin’e destek vermeye çağırıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla…

Münür MAVİŞ

İnsan-Der Yön.Krl.Bşk.

Basın açıklamamıza destek veren kuruluşlar

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ, GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ, UMUT IŞIĞI DERNEĞİ, MAZLUMDER