İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?news_id=4896
E-Posta: info@islamdunyasi.com
Pazartesi, 17 Mart 2008 - (08:14)

Dine meydan okuyan laiklik uygulanıyor

Dünyaca tanınan ünlü düşünür Francis Fukuyama: "Türkiye'de Fransız İhtilali zamanındakine benzer dine meydan okuyan bir laiklik uygulanıyor.

Dünyaca tanınan ünlü düşünür Francis Fukuyama: "Türkiye'de Fransız İhtilali zamanındakine benzer dine meydan okuyan bir laiklik uygulanıyor. Türkiye'nin laiklik modeli sadece Yahudi asıllı Prof. Bernard Lewis tarafından savunuluyor."


Bütün dünyada tanınan, çağımızın dev düşünürlerinden Francis Fukuyama, “Türkiye’de Fransız İhtilâli zamanındakine benzer dine meydan okuyan bir laiklik uygulanıyor” dedi.
“Tarihin Sonu”, “Devletin İnşası” başta olmak üzere, dilimize 7 eseri tercüme edilmiş olan gözde düşünür Fukuyama, Le Nouvel Observateur dergisinde yer alan bir mülâkatında, Türkiye’de geniş Müslüman kitlelere dayatılan laikliğin, tarihin çöplüğüne atılan eski SSCB tipi bir laiklik olduğunu ifade etti.
Dergideki konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin 11 Eylül saldırılarından sonra, İslâm dünyası için bir laiklik modeli aramaya giriştiği hatırlatıldı. Türkiye’nin laiklik modelinin gerek Afganistan gerekse Irak’ta yürürlüğe sokulması için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Fukuyama, Türkiye’nin laiklik modelinin sadece Yahudi asıllı Profesör Bernard Lewis tarafından savunulduğunu hatırlattı. Fukuyama, Bernard Lewis’in Türk laikliğini ideal model olarak gördüğüne dikkat çekti.
Francis Fukuyama, kendisinin Bernard Lewis’in bu görüşüne katılmadığını ifade etti. Fukuyama, dinî tutum ve simgelere karşı kuşkuyla, korkuyla ve hatta düşmanlıkla bakan bir laiklik anlayışının eskinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde uygulanan bir laiklik anlayışı olduğu imasında bulundu.
Fukuyama, “Türkiye’deki laiklik ne Afganistan’a, ne de Irak’a model olarak sunulabilir, Türkiye modeli laiklik bu ülkelerde hiçbir şekilde tatbikat sahasına konamaz, uygun gelmez” dedi.
Toplumların dar kalıplar, baskıcı ve dayatmacı rejimler içinde gelişmelerinin mümkün olmadığına dikkat çeken Francis Fukuyama, “Liberal demokrasi özlemi insanın doğuştan getirdiği bir şey değildir. Liberal demokrasi uzun emekler sonucu fethedilen bir gelişim basamağıdır” uyarısında bulundu.

vakit