İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?news_id=4939
E-Posta: info@islamdunyasi.com

''Başörtülüler Sivil Ölümle karşı karşıya''

Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsü hakkındaki düzenlemeyi iptal gerekçesini açıklaması Mazlumder Ankara Şubesi'nin öncülüğünde Anayasa Mahkemesi önünde protesto edildi. Protestoya Kad-Bir, Memur-Sen Ankara Şubesi, İlk-Der ve Mazlumder üyeleri katıldı.

Anayasa Mahkemesi başörtüsünü sadece üniversitelerde serbest bırakan düzenlemeyi 5 Haziran 2008'de iptal etmişti. Bizler iptal kararının açıklandığı tarihlerde yine burada Anayasa Mahkemesi önünde protesto yapmış, el fenerlerimizle adalet aramıştık. Ancak gerekçeli karardan sonra buraya el fenerlilerin değil, arkeologların gelip adalet araması gerekecek ki belki adaletin fosili bulunur.

Daha öncede defaatle belirttiğimiz gibi, Anayasa Mahkemesi bir darbe anayasasına göre karar vermiştir ve bundan hakkaniyete uygun adil bir kararın çıkması beklenmemelidir. İptal kararından bugüne kadar geçen 140 günün ardından yayımlanan 25 sayfalık gerekçeli karar ise, akla, vicdana, insafa ve hukuka aykırı niteliktedir ve bu ilk kez olmamaktadır. Mahkeme üyelerinin 10 sayfası karşı oy olan bu 25 sayfalık metni 140 günde ancak yazabilmesi son derece dikkat çekicidir. Mahkeme üyelerinin bilgi kapasitelerinin bir göstergesi olan bu durum; 'sanığın idamına, kararın daha sonra verilmesine' şeklindeki bir anlayışla binlerce masum insanı katleden İstiklal Mahkemeleri zihniyetini de anımsatmaktadır. Gerekçenin Ergenekon yargılamasının başlamasından iki gün sonra yayımlaması da kafa karıştırıcıdır.

Başörtülü kadınlar bugün, ilk, orta ve yüksek öğretim olmak üzere hiçbir okulda eğitim görememekte, kamu dairelerinde çalışamamakta, askerde ölen çocukları için düzenlenen cenaze törenleri dışında hiçbir resmi törene katılamamakta, Kemalist ideolojinin ayrımcı, bölücü ve izole edici uygulamalarına hayatın hemen her alanında muhatap kalmaktadırlar. Bugün Türkiye'de her yaştan başörtülü kadın 'sivil ölüm' olarak tanımlanabilecek bir durumla karşı karşıyadır.

Çözüm, vesayet sistemi savunucularıyla uzlaşma siyasetinin terk edilerek bir an önce insan haklarına dayalı, toplumsal çoğulculuk, vatandaşlar arası eşitlik ve temsilde adalet ilkelerini temel alan, onurlu bir yaşamın garantisi olacak sivil bir anayasanın hayata geçirilmesidir. Bunun için, adaletten, özgürlükten ve onurlu bir yaşamdan yana olan bütün siyasi ve sivil örgütlerin inisiyatif alması ve darbecilerden, ergenekonculardan, statüko savunucularından daha cesur ve daha kararlı davranması gerekmektedir.

Ümit Mert

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı

--
KİM OLURSA OLSUN ZALİME KARŞI KİM OLURSA OLSUN MAZLUMDAN YANA
HESAP NUMARALARI:
Türkiye Finans Kızılay Şubesi:711493-1
Kuveyt Türk Kızılay Şubesi:846684-1
Posta Çeki Hesabı:5720157