İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?news_id=605
E-Posta: info@islamdunyasi.com
Salı, 12 Temmuz 2005 - (16:10)

Filistin Kervanı İstanbul'da

5 Temmuz'da Strasbourg'dan yola çıkan Filistin Kervanı bir hafta sonra İstanbul vardı. Kervan'ın hedefi Türkiye, Suriye ve Ürdün hattında ilerleyerek Kudüs'e varmak. Barış için çoluk çocuk yola çıkan aktivistler, işgale ve hak ihlalerine son verilmesi için tüm dünyaya çağrıda bulunacak.

İslam Dünyası / Haber Merkezi

Bundan tam bir yıl önce yaklaşık 100 kişi, daha evvel Filistin'de doktorluk yapmış iki doktorun çağrısına cevap verdi ve kısa sürede internet üzerinden örgütlenerek, Filistin'e gitmek için hazırlıklarına başladı. Kendi araçlarıyla, karavanlarıyla 4 Temmuz'da Strazburg'dan yola koyulan kervana, Milano'dan, Zagreb'den, Belgrad'dan katılanlar oldu. Aralarında sendikacılar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve insan hakları savunucularının da yer aldığı yaklaşık 100 kişilik topluluk dün İstanbul'a geldi. Türkiye'de de çeşitli sivil toplum örgütlerince desteklenen Filistin Kervanı'nın katılımcıları, dün yaptıkları basın açıklamasında temel amaçlarını, Filistin'deki her türlü İsrail askeri varlığına son verilmesi ve tüm mültecilere dönüş hakkı tanınması olarak açıkladı. Filistin'e kadar 3 bin 742 kilometre yol kat edecek olan kervan, bir haftalık konaklamaktan sonra geri dönüş yolculuğuna başlayacak. "Filistin Kervanı"nın Türkiye bölümünün üç temsilcisi var: Özhan Önder, Sinem Öztürk ve Erhan Keleşoğlu. 
 
Filistin bir hapishane  
  
Kudüs'e vardıklarında yaklaşık bir hafta orada kalacak ve çeşitli görüşmeler yapacak olan Kervan, yol boyunca Filistin sorunu hakkında kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. Filistin hakkında yanlış bilgilendirmelere karşı gerçek bilgileri ve deneyimleri ortaya çıkarmayı amaçlayan Kervan, Filistin'deki koşulları tüm dünyaya duyurmak için çalışacak. Filistin Kervanını örgütleyenlerden biri olan ve Fransa'dan kervanla birlikte yola çıkan Christian Chantegnel, işgali ve sömürgeleştirmeyi ayrı anda yaşayan ve 50 yıldır direnen bir halk olduğu için Filistinlilere destek olmak üzere yola koyulduklarını belirtiyor. Dünyada 50 yıldır sivil toplumun Filistin'e destek verdiğini ancak hükümetlerin ve devletlerin politikaları nedeniyle işgalin bir türlü sonlandırılamadığını ve hak ihlallerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Chantegnel, dünyada barış isteyenlerin sesi olmak istediklerini belirtiyor. Chantegnel, "Aslında Filistin bir hapishane ve biz de oradaki tutsakları ziyaret edeceğiz." diyor.   

 Filistin Kervanı'nın hedefi nedir?

- Kervan,genel dezenformasyona karşı gerçek bilgileri ve deneyimleri ortaya çıkararak Filistin'deki koşulları anlatacaktır,
- Azami sayıda ülkeden geçerek yerel halk topluluklarıyla karşılaşacaktır,
- Medyayla, yerel ve uluslararası ağlarla ve derneklerle temas kuracaktır,
- Dayanışma ağları yaratacak veya güçlendirecektir,
- Mitingler, bildiriler, tartışmalar, röportajlar, resmi ve doğrudan inisiyatifler geliştirilecek, seçilmişlere, hükümetlere soru önergeleri vb. yöneltilecektir,
- Kültürel, politik ve enternasyonalist etkinlikler düzenlenecektir,
- Bir bütün olarak, Filistinlilere fiili desteği artırmak ve dünya hükümetlerini kendi kamuoyları doğrultusunda Filistin için harekete geçmeye zorlamak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası medyanın azami ilgisini çekmek hedefi gözetilecektir.

Filistin Kervanı,
- Aynı eylem için her görüşten ve milliyetten insanları bir araya getirmek,
- Yol boyunca her görüşten ve milliyetten insanlarla karşılaşıp, daha önceden harekete geçmedilerse onları duyarlılaştırmak veya bize katılmalarını ya da kendi hükümetleri üzerinde etkili bir baskı yaratarak Filistinlerle dayanışmalarının kendi özgün biçimlerini ortaya koymalarını sağlamak,
- Olanaklı olan her yerde diğer dayanışma inisiyatifleriyle ve hareketleriyle ilişki kurmak
gibi temel amaçlar üzerinden uluslararası birlikçi bir hareket yaratacaktır.
Filistin'e varıldığında,
- Tecrit edilmiş, uluslararası topluluk veya daha doğrusu onun temsilcilerinin ihanet ettiği işgal altındaki Filistin ile dünyanın geri kalan kısmı arasında fiilen bir bağ yaratarak,
- İsrail'in işgaline karşı mücadele eden İsrailli birey ve grupları desteklemek üzere onlarla görüşerek,
- İsrail halkına barış ve kinin reddine dair mesajını fiilen vererek,
- İki halk arasındaki karşılaşmaya elverişli bir ortam yaratarak,
- Dünya yurttaşlarının aktif dayanışmasına tanıklık ederek
İsrail işgaline karşı bir direniş pratiği oluşturacaktır.

Filistin Kervanı Resmi Çağrı Metni:

Bir süredir Filistin için bir kervan, sizi uluslarası bir harekete çağırmakta. Bu çağrı, basit ama bir o kadar da köklü bir gösteri içindir. Bu herkesin kendine bir yer bulabileceği somut, neşeli, yüreklendirici ve de ciddi bir projedir. Beraber hareket etme arzusunu bütün ciddiyetiyle içinde barındırır. İnsanlar, bir kez birleşmeye görsün, gücünü ortaya koyacak, yüzünü adaletli bir dünya şiarına dönecektir.

Bu projeye katılmak isteyenlerin, kervanı güçlü ve devasa kılacak her türlü katkılarına kapımız açık. Tüm kervan yolunda kervanla olmaktan geçiş yerlerindeki etkinliklere katılmaya, gösterilerde yer almaktan şenliklerde ve toplantılarda hazır bulunmaya veya maddi, teknik hususlarda ve irtibat noktalarında destek vermeye kadar uzanan bir yelpazede katkıları olması mümkün.

Tabii ki idealimizde olan arabanızı alıp arkadaşlarınızla birlikte tüm yolu yapanlara katılmanız. Fakat bunun herkes için mümkün olmadığının farkında olarak, "bir şeyler yapmak, hiçbir şey yapamamaktan evladır" diyoruz.

Kimileri 4 Temmuz'da Strazburg'da yola koyuluşumuza katılıp bize Cenevre'ye kadar eşlik edecek. Kimileri Cenevre buluşmamıza katılacak. Kimileri Milan'da, Trieste'de, Zagreb'de, Belgrad'da, Sofya'da veya İstanbul'da bizimle olacak. Kimileri uçağa atlayıp bize Şam'da, Amman'da veya Kudüs'de yetişecekler.

Bu eyleme katılım için hepimiz azami gayretimizi ortaya koyacağız. Bir parça katkıyı bile çok değerli görüyoruz. Katkı yapacağınız ve destek olabileceğiniz o kadar çok alan olacak ki. Örneğin bir halka inşa etmek; bu halka, taşıtlarını ayarlayacak, kervanı tanıtacak, Filistin'den ve evrensel hukuktan bahsedecek. Halkada seyyahlar da olacak sakinler de. Temmuz'da seyyahlar da sakinler de merkezi öneme sahip olacak. Seyyahlar yolu katedecekler, sakinler ise onların yürüyecekleri yolu önlerinden hazırlayacaklar.

Bu seyahatin tabii ki bir maliyeti de var. Bu yüzden ister 1 ister 100 kuruş, katılacak herkesten imkanına göre bir katkı bekliyoruz.

Tüm oluşumları ya da bireyleri bekliyoruz. Biliyoruz ki hepiniz farklı hareketlere, kampanyalara ya da etkinliklere bağlı olabilirsiniz. Sizlerden bu bağlılıklarınızı askıya almanızı, üzerinizdeki gömleği çıkarmanızı istiyor değiliz. Sizi yalnızca bu eylemde yüreğinizi ortaya koymaya çağırıyoruz, asgari bir gayrete davet ediyoruz. Bu projenin bir parçası olmanın, sizin günlük faaliyetleriniz için de yararlı bir tecrübe olacağına eminiz.

İnsanlıktan uzağa savrulan bu dünyada eksik olan etkin dayanışmayı, katılımı ve güveni, eylemliliğimizle şimdi, şu anda kurmanın yolunu arayarak, başka bir dünyanın mümkün olduğunu ilan ediyoruz.

Kardeşcesine,
Filistin Kervanı

Filistin'de Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Bazı İstatistikler:

İkinci İntifada'nın başlangıcından Mayıs 2005'e kadar 3616 Filistinli, 964 İsrailli öldürüldü.
(Kaynak: www.mepc.org/public_asp/resources/mrates.asp)

1870 yılında Filistin'de yaşayan Yahudi nüfusu 7000 kişi kadardı ve bu sayı, Filistin nüfusunun %2'lik bir bölümünü oluşturuyordu.

1946'da İlk Paylaşım Planı'ndan sonraki yoğun Yahudi göçünden sonra Filistin nüfusu 1.240.000 Filistinli 600.000 Yahudi'den oluşuyordu ve Filistinli nüfus, toprağın % 92'sine sahipti.

1947'deki Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı ile toprağın %56'sı Yahudilere, %44'ü Filistinlilere veriliyordu.

1948-1967 arasında İsrail Devleti ilan edildi. Bu tarihten sonra İsrail Devleti'nin ilanı, İsrailliler için "Bağımsızlık Günü", Filistinliler için "Al Nakba", yani "Felaket Günü" olarak anılacaktı. 1949 yılı sonunda, İsrail Filistin'in %78'ini kontrol ediyordu.

6 Gün Savaşları'ndan sonra ise İsrail, Filistin topraklarının tamamını işgal etti.

Kontrol noktaları: Sınır polisi veya askerler tarafından konulan bariyerler, yayaların ve araçların geçişlerini kontrol etmek için kullanılıyor. Kontrol noktaları yaygın olarak bilindiği gibi sadece Yeşil Hat (1967 sınırı) boyunca değil, daha çok Filistin şehir ve köyleri arasında bulunuyor. Ayrıca yüzlerce geçici kontrol noktası da herhangi bir yerde ve zamanda Filistinliler'in karşısına çıkabiliyor. 2000 yılından bu yana, en az 23 erkek, 19 kadın ve 14 çocuk kontrol noktalarında öldüler. Kontrol noktalarının çoğu geceleri kapalı olduğundan hastaların veya hamilelerin hastanelerin acil servislerine gitmelerine engel oluyor. Bunun yanı sıra kontrol noktalarında Filistinliler saatlerce bekletiliyor; bu durum hergün yaşanabiliyor ve bu da insanların düzenli bir işte çalışmalarını, okullara ve hastanelere ulaşmalarını ya da ürettikleri malları pazara taşımalarını engelliyor.

Koloniler: İsrailliler Filistinlilerin tarihi topraklarını kolonileştiriyorlar. Kolonilerin nüfusu (Aralık 2004 itibari ile):
Batı Şeria: 232.000
Doğu Kudüs: 185.000
Gazze: 8.000
Toplam: 425.000

Kolonicilerin %80'i, hükümet tarafından sağlanan vergi indirimi ve ev inşasındaki sübvansiyonlar gibi mali yardımlardan dolayı kolonilerde yaşıyorlar. Kolonilerin %74'ü tazminat almaları halinde ayrılmayı istiyorlar. İsrail devleti, yılda 400 milyon dolardan fazla bir parayı vatandaşlarının yerleşim yerlerine taşınmasını teşvik etmek amacıyla harcıyor.

Tecrit Duvarı : Eğer öngörüldüğü gibi duvarın inşası biterse, Filistinliler topraklarının %25'ini kaybedecekler. Verimli topraklarının %80'i ve su kaynaklarının %65'i bu %25'lik toprağın içindedir. Duvarın sadece %11'i Yeşil Hat üzerinde; geri kalanı ise Batı Şeria'da 274.000 Filistinli'yi Duvar ile 1967 sınırı arasına sıkıştırıyor. Duvar bittiğinde, bu sıkışmış topluluğun yarıya yakını tamamen duvar ile çevrelenmiş olacak.
Şimdiye kadar Filistinliler'e ait 100.000'den fazla zeytin ağacı duvar inşası için kökünden söküldü. 120.000 dönümden fazla Filistin toprağına el konuldu. 35,000 metrelik su alt yapısı duvarın yapımında çalışan buldozerler tarafından yıkıldı.

Yollar : Filistin'de Filistinliler ve İsrailliler ulaşımlarında farklı yolları kullanıyorlar. İsrailliler son derece modern yollarda ulaşım hizmeti alırken Filistinliler zorunlu olarak barikatlı, çukurlu, toprak yolları kullanmak zorundalar. İsraillilerin kullandığı yolu kullanmak için özel bir izin almaları gerekiyor ve bu izin yolun belli bir bölümünün bir günlük kullanımını kapsıyor.
Hapishaneler: 340 Filistinli çocuk, İsrail hapishaneleri veya tutukevlerinde taş attıkları gerekçesiyle tutuluyor. Eylül 2000'den bu yana 1000'den fazla çocuk tutuklandı.

Aralık 2004 tarihi itibarıyla 8.300 Filistinli, politik sebeplerden dolayı İsrail hapishanelerinde tutuluyor. Bunlardan 840'ı, haklarında hiçbir yargı kararı olmadan süresizce hapiste tutulabilen idari tutuklular.

Mülteciler: Filistinli mültecilerin sayısının 5 - 6,6 milyon arasında olduğu varsayılmaktadır. Dünyadaki en büyük ve en uzun süreli mülteci nüfusudur.

Uluslararası Hukukun Uygulanması Doğrultusunda Filistin Kervanı'nın Hedefleri :

Bizler, tek bir insan topluluğuna mensup olduğunun bilincinde olan, farklı kültürel ve sosyal çevrelerden gelen kadınlar ve erkekler, insan hakları ve onuruna saygı için uluslararası bir eyleme çağrı yapıyoruz.

Özellikle Filistin açısından bu haklar ve onur, dünyadaki hükümetlerin suç ortaklığında ayaklar altına alınmıştır. Filistin halkının direnişi, uluslararası demokratik kamuoyunun desteğini çağırıyor. Filistin'e doğru yol alacak bir kervan, bu dayanışmayı etkili bir biçimde somutlama doğrultusunda çok değişik enerjileri harekete geçirebilecek bir girişim gibi görülmelidir.

Hedeflerimiz:

1) Uluslararası hukuka (diğerlerinin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi'nin 194/1948, 242/1967, 338/1973, 1397/2002 sayılı kararlarına) saygı gösterilmesini ve uygulanmasını talep etmek; şöyle ki :
- Koloni kurulmasına son verilmesi ve 1967 savaşından bu yana kurulmuş tüm kolonilerin ortadan kaldırılması,
- Filistin'de her türlü İsrail askeri varlığına son verilmesi,
- Tüm mültecilere geri dönüş hakkının tanınması,
- Lahey Adalet Divanı uyarınca Filistin'de İsrail tarafından inşa edilmiş olan duvarın yıkılması,
- Cenevre Konvansiyonu uyarınca sivil toplulukların korunması ve Filistinli tutsakların haklarının tanınması,
- Sivil topluluklarının korunması ve (özellikle kolonilerin boşaltılması ve başkaldıran kolonların silahsızlandırılması) kararların uygulanması amacıyla bölgeye uluslararası bir gücün gönderilmesi (2002'de BM Genel Sekreteri'nin önerisi),
- Avrupa Konseyi'nin, Avrupa ile İsrail arasındaki ayrıcalıklı anlaşmaların açıklanmasına ilişkin kararının uygulanması.

2) 10 Aralık 1948 tarihli 217 A (III) sayılı kararında BM Genel Kurulu Tarafından kabul edilmiş İnsan Hakları Evrensel beyannamesi madde 13'e uygun olarak serbest dolaşım hakkına saygı gösterilmesini talep etmek:
- Kervan için,
- Çoğu kez ya Filistin sınırlarına iteklenen ya da İsrail kuvvetlerince yasadışı biçimlerde aranan dünya vatandaşları için,
- Bir bütün olarak Filistin halkı için, gerek uluslararası makamlarca tanınmış kendi toprakları içinde, kentlerde ve çeperde, ve aynı zamanda Filistin yolları üzerinde, gerekse sınırlarda sabit veya hareketli "denetim noktaları" veya diğer engellerin kaldırılması.

Filistin Kervanı güzergahı:

Gün 1 : Strasbourg - Geneva (Temmuz 5)
Gün 2 : Geneva - Milano (6)
Gün 3 : Milano - Trieste (7)
Gün 4 : Trieste - Lubliana - Zagreb (8)
Gün 5 : Zagreb - Belgrad (9)
Gün 6 : Belgrad - Sofya (10)
Gün 7 : Sofya - Istanbul (11)
Gün 8 : Istanbul (12)
Gün 9 : Istanbul - Ankara (13)
Gün 10 : Ankara - Adana (14)
Gün 11 : Adana - Halep (15)
Gün 12 : Halep - Şam (16)
Gün 13 : Şam - Amman (17)
Gün 14 : Amman (18)
Gün 15 : Amman - Allenby Köprüsü - Kudüs (19)
Toplam = 3742 km
ve Filistin'de bir hafta.


İletişim Bilgileri:

Filistin Kervanı Ofisi
Elektrik Mühendisleri Odası
Cumhuriyet Caddesi
No:283 Engin Han
5. Kat
80230 Harbiye-İstanbul
Tel: +90 212 224 11 50
Fax: +90 212 232 24 13
e-mail: filistin@riseup.net
http://caravane.palestine.free.fr/tr