İslam Dünyası

http://www.islamdunyasi.com/index.pl?author_id=972
E-Posta: info@islamdunyasi.com
Perşembe, 25 Mayıs 2006 - (11:54)

Bağımsızlık sonrası Karadağ

Karadağ artık resmen bağımsız sayılır. Ülkenin seçim komisyonunun geçen pazar günü yapılan referandumdan bağımsızlık kararının çıktığını resmen açıklamasından sonra şimdi bu bağımsızlık kararının ülke parlamentosunda da resmen onaylanması gerekiyor ve bundan sonra da ülke tam anlamıyla bağımsız oluyor.

Haberlere göre, Karadağ Parlamentosu da en geç iki hafta içinde toplanarak kararı onaylayacak ve bundan sonra ülke birkaç mecrada çeşitli müzakerelere başlayacak.

Bu mecraların ilki şüphesiz artık tek başına kalan Sırbistan ile olacak. Sırbistan ile var olan birlikten ayrılma kararı alan Karadağ, bu ülke ile birlik içinde ortak sahip oldukları çeşitli mal-mülk ve kurumların tasfiyesi için masaya oturacak. Bunların arasında da en başta ortak orduya ait çeşitli mülkler, karargâhlar, tesisler ve birliğe ait diplomatik mal-mülk ve misyonlar bulunuyor.

Karadağ, Sırbistan ile olan birlikten ayrılma kararı aldığı için birliğin tek başına kalan üyesi Sırbistan, birliğin Birleşmiş Milletler ve diğer milletlerarası kurumlardaki temsilciliklerini otomatikman üstlenmiş oluyor. Bu da Karadağ’ın bağımsız devlet olarak hem Birleşmiş Milletler’e ve hem de diğer milletlerarası kurumlara kendi adına yeniden başvurmasını gerektiriyor. Yalnız bunun olabilmesi için Karadağ’ın diğer ülkeler tarafından tanınması gerekiyor. Karadağ’ın bu tanınma sürecini de Sırbistan ile yapılacak müzakereleri tamamlamasının ardından önümüzdeki aylarda başlatması bekleniyor. Yine haberlere göre, Karadağ’ın Birleşmiş Milletler’e yeni üye olarak önümüzdeki eylül ayında başvurmayı planladığı söylenirken ülkenin esas önceliğinin Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınma olduğu belirtiliyor.

Bu da şüphesiz çok normal ve olması gereken bir öncelik; zira bağımsızlık referandumunu ve şartlarını Karadağ’a adeta dikte eden Avrupa Birliği’ydi. Şimdi Karadağ, AB’nin talep ve şartlarını yerine getirdiği için Avrupa Birliği’nin de çok fazla zaman geçirmeden Karadağ’ı tanıması gerekiyor. Bu da Karadağ’ın bundan sonra takip edeceği ikinci mecra oluyor. Bu tanınmadan sonra bağımsız Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne üye olmak için kendi başına başvuracağı da bugünden belli olan bir husus. Bu da Karadağ’ın bundan sonra takip edeceği üçüncü mecra. Yalnız Karadağ bu başvurusunu artık Sırbistan’dan ayı bir devlet olarak yapacak ve Avrupa Birliği’nden artık daha farklı muamele talep edecek.

Hatırlanacağı gibi AB, Sırbistan-Karadağ birliği ile mevcut olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması (SAA)’nı Sırbistan’ın savaş suçluları Ratko Mladiç ve Radovan Karadziç’i Lahey’deki Savaş Suçları Mahkemesi’ne zamanında teslim etmediği için bu ay başlarında askıya almış, görüşmeleri dondurmuştu. Şimdi, Karadağ bağımsızlık ve Sırbistan’dan ayrılma kararı aldığına göre, söz konusu anlaşmanın hükümleri de ortadan kalkmış, ortada yeni bir durum belirmiş oluyor ve bu da şüphesiz Karadağ’ın pozisyonunu güçlendirmiş bulunuyor.

Diğer yandan, Karadağ bağımsızlık kararıyla sadece Avrupa Birliği nezdinde değil Sırbistan nezdinde de elini güçlendirmiş oluyor. Bağımsızlık kararıyla açık denizlere serbestçe açılma imkanını kaybeden Sırbistan, bu imkanı bundan sonra da serbestçe kullanabilmek için Karadağ’a birtakım tavizler vermek, bu ülkeyle ilişkilerini de iyi götürmek zorunda artık. Karadağ’ın bu avantajı Sırbistan’ın sağlık, emeklilik, üniversite gibi imkanlarından faydalanan Karadağlıların bu imkanları bundan sonra da kullanabilmeleri için masaya süreceği de bugünden kolaylıkla söylenebilir.

Karadağ’ın bağımsızlık sonrasında yapacakları kısaca böyle özetlenebilir. Orta Asya cumhuriyetlerinin tanınmaları konusunda birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye’nin de şartları iyi kollayıp Karadağ’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden birisi olmasını da bizim temennimiz olarak buraya ekleyelim. Karadağ, çeşitli potansiyel ve tarihî, dinî, kültürel bağlarımızdan dolayı bizim de bugünden dikkate almamız gereken küçük; ama önemli bir bağımsız ülke olarak tarih sahnesine çıkıyor. Bu fırsatı şimdiden değerlendirmeyi mutlaka düşünelim...